آدرس کلاسها:چهار راه حافظ،جنب بانک سپه دفتر کارگزاری:خیابان طالقانی جنب خانه معلم 2
  • تلفن تماس 04135425770

  • آدرس ایمیل

بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث(مصوب سال ۱۳۹۵)

خسارت بدنی:

هر نوع دیه یا هر نوع ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی،نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی-موقت یا دائم،دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده(۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.

خسارت مالی:

زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

حوادث:

هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث)این ماده و محصولات آنها از قبیل تصادم ،تصادف،سقوط ،واژگونی،آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.

ادامه در بخش دانلود…..

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران