• تلفن تماس 04135400538

  • آدرس ایمیل

منتخب عکسهای دانشپذیران

بخشی از تصاویر مربوط به برگزاری دوره های تحلیل تکنیکال و اصول سرمایه گذاری در بورس توسط آقای دکتر شکوری و آقای دکتر برادران (دوره اول تا یازدهم)