تبریز-خیابان طالقانی،نرسیده به تقاطع 17 شهریور-جنب خانه معلم 2 پلاک 187
  • تلفن تماس 04135537732

  • آدرس ایمیل

بخش آزمون و نتایج دوره های بیمه

برگزاری آزمون  متقاضیان نمایندگی بیمه بر اساس آیین نامه ۷۵ ج.ا.ا

دوره اول شهر زنجان

برگزاری آزمون  متقاضیان نمایندگی بیمه بر اساس آیین نامه ۷۵ ج.ا.ا

دوره اول شهر مقدس مشهد

 

برگزاری آزمون  متقاضیان نمایندگی بیمه بر اساس آیین نامه ۷۵ ج.ا.ا

دوره دوم-شهر تبریز

برگزاری آزمون  متقاضیان نمایندگی بیمه بر اساس آیین نامه ۷۵ ج.ا.ا

دوره اول-شهر تبریز

 ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ در محل موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه برگزار خواهد شد.